Οι καθηγητές της LINGUAPLUS χρησιμοποιούν την τελευταία διδακτική μεθοδολογία καθώς και δοκιμασμένες τεχνικές για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών και την εμπιστοσύνη στη χρήση μιας ξένης γλώσσας. Εμείς προσφέρουμε στους μαθητές μας μια σειρά μαθημάτων για διάφορους σκοπούς.

Tα κέντρα ξένων γλωσσών Lingua Plus® διδάσκουνε ξένες γλώσσες με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μαθητής να μαθαίνει εύκολα, γρήγορα και ευχάριστα.

Η φιλοσοφία μας δε μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τακτικές απλής αποστήθισης κανόνων γραμματικής και λεξιλογίου.
Οι εκπαιδευτικοί μέθοδοι της LINGUA.PLUS είναι σύγχρονοι, αποτελεσματικοί και πρωτοποριακοί και διασφαλίζουν σίγουρα αποτελέσματα στους μαθητές της, δίνοντας μεγάλη σημασία στην προσωπική επαφή, με ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών, διδασκαλία από εξειδικευμένους καθηγητές που αγαπούν τη δουλειά τους, άρτια αναλυτικά προγράμματα και e-learning συστήματα που εξασφαλίζουν σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις.

Στόχος μας είναι , ο κάθε μαθητής που μας εμπιστεύεται να φεύγει με τουλάχιστον ένα πτυχίο και να μπορεί να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα με την ίδια ευκολία που χρησιμοποιεί και τη μητρική του.

Γιατί στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Linguaplus μαθαίνεις εύκολα και  γρήγορα και φεύγεις με 3+++ πτυχία!!

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες