Ξένες γλώσσες - Αγγλικά
 

 A.L.C.E.

Το πτυχίο Advanced Level Certificate in English παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση στον κάτοχό του, ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών στον εργασιακό ή ακαδημαϊκό τομέα. H εξέταση αντιπροσωπεύει επίπεδο ικανότητας στην Αγγλική γλώσσα μεταξύ των ECCE (Examination for the Certification) και ECPA (Examination for the Certificate of Proficiency in English).

Εκτεταμένη έρευνα που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης δείχνει ότι το ALCE ανταποκρίνεται στο επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα Α.L.C.E. αποτελούνται από τέσσερις ενότητες και δίνονται με την σειρά
που αναφέρεται παρακάτω:
  1. Listening: 40 λεπτά. Η εξέταση περιλαμβάνει 4 ενότητες, καθεμία από τις οποίες έχει 40 ερωτήσεις. Ο υποψήφιος εξετάζεται στην ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου.
  2. Grammar - Vocabulary - Reading: 80 λεπτά. Η εξέταση περιλαμβάνει 3 ενότητες και συνολικά 100 ερωτήσεις. Ο υποψήφιος εξετάζεται στη χρήση γραμματικών κανόνων, λεξιλογίου και στην κατανόηση κειμένου.
  3. Writing: 30 λεπτά. Ο υποψήφιος καλείται να αναπτύξει ένα θέμα σε μορφή έκθεσης σε περίπου 250 λέξεις.
  4. Speaking: 11 - 13 λεπτά. Ο υποψήφιος συνομιλεί με έναν εξεταστή πάνω σε 4 θέματα, προκαθορισμένα.

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες