Ξένες γλώσσες - ΑγγλικάΠτυχία

CITY AND GUILDS

Από τις εξετάσεις Δεκεμβρίου εφαρμόζονται οι νέες χαμηλότερες βάσεις επιτυχία

Με πρόσφατη ανακοίνωσή του ο οργανισμός City & Guilds δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της έρευνας για την πλήρη ευθυγράμμιση των εξετάσεων City & Guilds IESOL με τα επίπεδα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (CEF).

H έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από ομάδα ειδικών ακαδημαϊκών συμβούλων και οργανισμών, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και το Κέντρο Έρευνας για την Αξιολόγηση των Γλωσσών (CLARE), με έδρα το πανεπιστήμιο του Roehampton, ολοκληρώθηκε με μοναδική επιτυχία και επέφερε μικρές αλλαγές στα επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2 για κάποιες από τις οποίες έχετε ήδη ενημερωθεί.
Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά στον τρόπο βαθμολόγησης των εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα – σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του City & Guilds – από τις εξετάσεις του Δεκεμβρίου 2009, θα ισχύσουν νέες βάσεις επιτυχίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο  Β2, το ποσοστό που χρειάζεται να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος προκειμένου να επιτύχει στις εξετάσεις IESOL είναι 50% αντί για 55% όπως ίσχυε μέχρι και την εξεταστική του Οκτωβρίου 2009. 


Γραπτές εξετάσεις IESOL

 
Η εξέταση IESOL (International English for Speakers of Other Languages) αποτελείται από τις ενότητες:

Listening (κατανόηση προφορικού λόγου)
Reading (κατανόηση γραπτού λόγου)
Writing (παραγωγή γραπτού λόγου)

Κύρια χαρακτηριστικά:Ρεαλιστική εξέταση
Η εξέταση βασίζεται σε ρεαλιστικές επικοινωνιακές καταστάσεις και όχι σε ακαδημαϊκά δεδομένα ώστε να ανταποκρίνεται στις πρακτικές γλωσσικές ανάγκες των υποψηφίων. Η γραμματική δεν εξετάζεται ξεχωριστά αλλά ενσωματώνεται στην εξέταση του listening, reading και writing σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Common European Framework
Ενιαία εξέταση
Η μορφή της γραπτής εξέτασης είναι απλή, αποτελούμενη από ένα ενιαίο test και για τα τρία μέρη (listening, reading, writing) που επιτρέπει στον υποψήφιο να κατανέμει τον χρόνο του όπως επιθυμεί.
Φιλική εξέταση
Η εξέταση είναι φιλική προς τον εξεταζόμενο λόγω της απλής της μορφής

Επιλογή ημερομηνίας εξέτασης
O υποψήφιος έχει ευελιξία στον προγραμματισμό των γραπτών εξετάσεων, καθώς λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Σύντομος εξεταστικός χρόνος
Η διάρκεια της εξέτασης είναι σύντομη, διότι είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εστιάζει σε κρίσιμες γνώσεις και ικανότητες, δίχως να κουράζει τους υποψηφίους

Χρήση μονόγλωσσου λεξικού
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μονόγλωσσο λεξικό κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
IESOL - Δομή Εξέτασης

Επίπεδο CEF
Επίπεδο City & Guilds
Διάρκεια
Ενότητες
A1
Preliminary
2 ώρες
 
Listening, Reading, Writing
A2
Access
2 ώρες
B1
Achiever
2 ½ ώρες
B2
Communicator
2 ½ ώρες
C1
Expert
3 ώρες
C2
Mastery
3 ώρες

 

IESOL - ΠεριεχόμενοΟ αριθμός και το είδος των ασκήσεων/εργασιών εξαρτώνται από το επίπεδο


Listening: 20-30 ερωτήσεις (multiple choice/fill in the gaps)
Reading: 20-30 ερωτήσεις (multiple choice / complete a table / identify missing words, phrases or sentences / true-false / identify which texts are written for different purposes or contains specific information / complete gapped answers)
Writing: 2 εργασίες, 200-300 λέξεις (write simple sentences / complete a form /rewrite a text / write a formal letter, instructions, report, article / respond formally to a text, discursive topics / write a long continuous text on a given topic)

Grade Tables for all levels as of October 2010 (IESOL Exams) 
 
A1
Listening
Reading
Grade
Total Marks = 25
Total Marks = 20
FCP
18 - 25  (72%)
16 - 20  (80%)
Pass
13 - 17  (52%)
11 - 15  (55%)
NF
12         (48%)
10        (50%)
Fail
0 - 11 (up to 44%)
0 - 9    (up to 45%)
A2
Listening
Reading
Grade
Total Marks = 25
Total Marks = 20
FCP
19 - 25  (76%)
14 - 20  (70%)
Pass
13 - 18  (52%)
10 - 13  (50%)
NF
12          (48%)
9            (45%)
Fail
0 - 11  (up to 44%)
0 - 8  (up to 40%)
B1
Listening
Reading
Grade
Total Marks = 24
Total Marks = 30
FCP
19 - 24  (79%)
24 - 30  (80%)
Pass
12 - 18  (50%)
15 - 23  (50%)
NF
10 - 11  (42%)
13 - 14  (43%)
Fail
0 - 9  (up to 40%)
0 - 12  (up to 40%)
B2
Listening
Reading
Grade
Total Marks = 30
Total Marks = 30
FCP
23 - 30  (77%)
23 - 30  (77%)
Pass
15 - 22  (50%)
15 - 22  (50%)
NF
13 - 14  (43%)
13 - 14  (43%)
Fail
0 - 12  (up to 40%)
0 - 12  (up to 40%)
C1
Listening
Reading
Grade
Total Marks = 30
Total Marks = 30
FCP
23 - 30  (77%)
23 - 30  (77%)
Pass
15 - 22  (50%)
15 - 22  (50%)
NF
13 - 14  (43%)
13 - 14  (43%)
Fail
0 - 12  (up to 40%)
0 - 12  (up to 40%)
C2
Listening
Reading
Grade
Total Marks = 30
Total Marks = 30
FCP
23 - 30  (77%)
23 - 30 (77%)
Pass
15 - 22  (50%)
15 - 22 (50%)
NF
13 - 14  (43%)
13 - 14  (43%)
Fail
0 - 12  (up to 40%)
0 - 12  (up to 40%)


Παράλληλα, σύμφωνα με το νέο τρόπο αξιολόγησης, τα ποσοστά των τριών μερών των γραπτών εξετάσεων (listening, reading, writing) συμψηφίζονται. Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, αν ένας υποψήφιος έχει narrow fail σε ένα μέρος της εξέτασης και pass στα άλλα δύο μέρη, η εξέταση θεωρείται επιτυχής. Οι υποψήφιοι που έχουν fail σε ένα μέρος της εξέτασης ή narrow fail ή fail σε περισσότερα από ένα μέρη της εξέτασης δεν επιτυγχάνουν.

Επανεξέταση
Σε περίπτωση αποτυχίας σε μία από τις δύο εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές), ο Οργανισμός City & Guilds προσφέρει άμεσα και εντελώς δωρεάν τα έξοδα της μίας επανεξέτασης. Η προσφορά ισχύει για έναν υποψήφιο που εγγράφεται και στις δύο εξετάσεις του ίδιου επιπέδου την ίδια εξεταστική περίοδο και του δίνει το δικαίωμα για δωρεάν επανεξέταση στο τεστ που δεν πέρασε. Η προσφορά ισχύει για το έτος 2011 και 2012. Ο κωδικός επανεξέτασης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.
 
 
Προφορικές εξετάσεις ISESOL
 
Η εξέταση ISESOL (International Spoken English for Speakers of Other Languages) αποτελείται από την ενότητα Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου) και εξετάζει τον προφορικό λόγο και τις δεξιότητες συνομιλίας του υποψηφίου. 
 
 
 ISESOL - Δομή Εξέτασης  
Επίπεδο CEF
Επίπεδο  City & Guilds
Διάρκεια
Ενότητες
A1
Preliminary
5 λεπτά
Για όλα τα επίπεδα, τα βασικά μέρη είναι:                                                    
1. Προσωπικές Πληροφορίες
2. Κοινωνικές Καταστάσεις
3. Ανταλλαγή Πληροφόρησης
4. Παρουσίαση Θέματος
A2
Access
7 λεπτά
B1
Achiever
9 λεπτά
B2
Communicator
10 λεπτά
C1
Expert
12 λεπτά
C2
Mastery
15 λεπτά
 
 
 
 ISESOL - Αξιολόγηση Κριτήρια Αξιολόγησης
  1. Ακρίβεια (Accuracy)
  2. Εύρος Γνώσης (Range)
  3. Προφορά (Pronunciation)
  4. Ευφράδεια (Fluency)
Η βαθμολόγηση βασίζεται στην απόδοση του υποψηφίου στα τέσσερα μέρη της εξέτασης, καθώς και στην επίδοσή του ως προς τα εξής κριτήρια:
  • Επικοινωνιακή Ικανότητα
  • Γραμματική
  • Λεξιλόγιο
  • Προφορά
  • Ευχέρεια και Οργάνωση Λόγου
Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη συνολική απόδοση του υποψηφίου:
First Class Pass: 83% - 100%Pass: 50% - 82%Narrow Fail: 33% - 49%Fail: 0% -33%
 
 ίδιου επιπέδου την ίδια εξεταστική περίοδο και του δίνει το δικαίωμα για δωρεάν επανεξέταση στο τεστ που δεν πέρασε. Η προσφορά ισχύει για το έτος 2011 και 2012. Ο κωδικός επανεξέτασης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες