Ξένες γλώσσες - Αγγλικά
 

C.P.E.(Proficiency του Cambridge)

Το Certificate of Proficiency in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της Αγγλικής γλώσσας.

Πιστοποιεί επαρκη γνώση της αγγλικής γλώσσας για την εισαγωγή σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, με την προϋπόθεση ότι έχει αποκτηθεί την τελευταία διετία από την ημερομηνία της αίτησης για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Συνήθως απαιτείται ένα ακόμη έτος μετά το CAE.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα CPE αποτελούνται από 5 μέρη:
  1. Reading: 1 ώρα και 30 λεπτά Απαιτούνται ικανότητες κατανόησης γραπτών αγγλικών σε επίπεδο λέξης, πρότασης, παραγράφου και συνολικού κειμένου.
  2. Writing: 2 ώρες Απαιτούνται ικανότητες δημιουργίας ποικίλων ειδών γραπτών κειμένων όπως μια μικρή ιστορία, ένα γράμμα, ένα άρθρο, μία αναφορά ή μία έκθεση καθ ένα από τα οποία θα είναι 300 έως 350 λέξεων.
  3. Use of English: 1 ώρα και 30 λεπτά Σε αυτό το μέρος της εξέτασης αξιολογείται η ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας μέσω ασκήσεων γραμματικής και λεξιλογίου και η ικανότητα περιληπτικής παρουσίασης κάποιων πληροφοριών.
  4. Listening: 45 λεπτά Απαιτούνται ικανότητες κατανόησης μιας ποικιλίας τρόπων ομιλίας και θεμάτων συζήτησης, όπως παραδόσεις μαθημάτων καθηγητών, ειδησεογραφικά προγράμματα και δημόσιες ανακοινώσεις.
  5. Speaking: 19 λεπτά Σε αυτό το μέρος της εξέτασης οι υποψήφιοι αξιολογούνται, ανά δυάδες ή και τριάδες, όσον αφορά στην ικανότητά τους να παίρνουν μέρος σε διαφόρων ειδών συζητήσεις: με τον εξεταστή, με τον άλλον υποψήφιο και μόνοι τους.

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες