Ξένες γλώσσες - Αγγλικά
 

E.C.C.E. (Lower του Michigan)

Το πτυχίο Examination for the Certification of Competency in English είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο B2. Απονέμεται από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, που διαθέτει πολύχρονη πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα, όπως οι εξετάσεις για το πτυχίο Proficiency.

Το πτυχίο E.C.C.E.είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Σχετική απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. αριθ. Φύλλου 3/13.2.1996. Το πτυχίο Competency αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα E.C.C.E. αποτελούνται από τέσσερις ενότητες και δίνονται με την σειρά
που αναφέρεται παρακάτω:
  1. Listening: 20-25 λεπτά. Ο υποψήφιος εξετάζεται στην ακουστική κατανόηση προφορικού λόγου.
  2. Grammar - Vocabulary - Reading: 80 λεπτά. Αυτό το κομμάτι των εξετάσεων αποτελείται από 100 ασκήσεις: 35 ερωτήσεις Γραμματικής, 35 ερωτήσεις Λεξιλογίου και 30 ερωτήσεις Κατανόησης Γραπτού Κειμένου.
  3. Writing: 30 λεπτά. Οι υποψήφιοι έχουν να γράψουν ένα γράμμα ή μια έκθεση πάνω στο θέμα ενός κειμένου που δίνεται να διαβάσουν.
  4. Speaking: 10-15 λεπτά. Ο υποψήφιος συνομιλεί με έναν εξεταστή πάνω σε προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο θέματα

Οι τρεις πρώτες ενότητες συνιστούν τις γραπτές εξετάσεις και δίνονται όλες την ίδια μέρα. Οι γραπτές εξετάσεις διαρκούν συνολικά μαζί με τις οδηγίες 3 ώρες. Η προφορική εξέταση διαρκεί 10-15 λεπτά. Τα γραπτά αποστέλλονται στο Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και βαθμολογούνται. Οι βαθμολογίες από όλα τα επιμέρους τμήματα των εξετάσεων ECCE συμψηφίζονται.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να επιτύχει κανείς στις εξετάσεις πρέπει να συγκεντρώνει γενικό βαθμό από όλα τα μέρη του τεστ και όχι από το κάθε ένα ξεχωριστά. Τα μέρη που αποτελούνται από ασκήσεις πολλαπλών επιλογών (Listening & Reading) βαθμολογούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η έκθεση βαθμολογείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου. Η αξιολόγηση των προφορικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις γίνεται στην Ελλάδα, αλλά η τελική βαθμολογία δίνεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan.

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες