Ξένες γλώσσες - Αγγλικά
 

E.C.P.E.(Proficiency του Michigan)

Το πτυχίο Examination for the Certificate of Proficiency in English είναι ένα επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με πολύχρονη εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων για την Αγγλική γλώσσα.

Το πτυχίο E.C.P.E.είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Σχετική απόφαση έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. αριθ. Φύλλου 3/13.2.1996. Το πτυχίο Competency αναγνωρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες, ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.) ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα E.C.P.E. αποτελούνται από τέσσερις ενότητες και δίνονται με την σειρά
που αναφέρεται παρακάτω:
  1. Writing: 30 λεπτά. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο θέματα και να αναπτύξουν μια έκθεση περίπου 300 λέξεων.
  2. Listening: 35-40 λεπτά. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην κατανόηση προφορικού λόγου μέσα από 50 ασκήσεις.
  3. Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension (GCVR): 75 λεπτά. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στη χρήση της γραμματικής, cloze, λεξιλογίου και κατανόησης γραπτού κείμενου μέσα από συνολικά 120 ασκήσεις.
  4. Speaking: 20-25 λεπτά. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ανά δύο από αντίστοιχο αριθμό εξεταστών. Απαιτείται να δείξουν την ευχέρειά και την ορθότητα των δεξιοτήτων της στον προφορικό λόγο σε διάφορα θέματα επιλεγμένα από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Οι τρεις πρώτες ενότητες αποτελούν την γραπτή εξέταση και δίνονται με τη σειρά που αναφέρεται παραπάνω. Το Listening και το GCVR χρησιμοποιούν το σύστημα πολλαπλής επιλογής. Η κάθε ενότητα της εξέτασης βαθμολογείται ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν επιτυχώς και τις τέσσερις ενότητες για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πτυχίο.

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες