Ξένες γλώσσες - Αγγλικά
 

EDEXCEL

Είναι εξετάσεις που διοργανώνονται από το Παν/μιο του Λονδίνου και στην Ελλάδα διεξάγονται με τη βοήθεια του Palso. Διακρίνονται σε 4 επίπεδα (levels 2, 3, 4, 5) και δίνονται δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριος - Μάιος).
 
 

Η βάση Edexcel  είναι το 50%

Το level 2 αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιλαμβάνει 6 ενότητες


ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
LISTENING
(2 υποενότητες)
1 ώρα και 35΄λεπτά
 
 
 
2
EXPLANATORY WRITING
(65 - 85 λέξεις)
3
Discourse Management
(2 υποενότητες)
4
READING
(2 υποενότητες)
5
WRITING
1 θέμα(90 - 120 λέξεις)
6

SPEAKING
12΄ λεπτά


Το level 3 αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιλαμβάνει 5 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
LISTENING
(2 υποενότητες)
2 ώρες
 
 
 

2
READING AND INTERGRATED READING AND WRITING
(2 υποενότητες)
3
READING
(3 υποενότητες)
4
WRITING
1 θέμα (140 - 170 λέξεις)

5

SPEAKING
12 - 15΄ λεπτά


Το level 4 αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιλαμβάνει 5 ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
LISTENING
(2 υποενότητες)


2 ώρες και 30 λεπτά
 
 
 

2
READING AND INTERGRATED READING AND WRITING
(2 υποενότητες)
3
READING
(3 υποενότητες)
4
WRITING
1 θέμα (200 - 250 λέξεις)
5
SPEAKING
12 - 15΄ λεπτά

Το level 5 αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 του κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιλαμβάνει 5 ενότητες:
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1
LISTENING
(2 υποενότητες)


2 ώρες και 45 λεπτά
 
 
 

2
READING AND INTERGRATED READING AND WRITING
(2 υποενότητες)
3
READING
(3 υποενότητες)
4
WRITING
1 θέμα (250 - 300 λέξεις)
5
SPEAKING
12 - 15΄ λεπτά

Πληροφορίες: http://www.palso.gr/edexcel_exams.asp

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες