Ξένες γλώσσες - ΑγγλικάΠτυχία

       

EDI

Σε ποιον απευθύνονται τα πτυχία EDI;

Οι πιστοποιήσεις EDI ESOL International (προηγούμενος τίτλος τους JETSET ) απευθύνονται σε υποψηφίους που δεν έχουν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά Αγγλομάθειας υψηλής ποιότητας.

 Τα πιστοποιητικά του EDI ESOL International έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύσσουν και να αξιολογούν την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην Αγγλική γλώσσα. Οι εξετάσεις, που διενεργούνται σε διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας, καλύπτουν τις τέσσερεις γλωσσικές δεξιότητες: Reading (κατανόηση του γραπτού λόγου), Listening (κατανόηση προφορικού λόγου), Writing (γραπτή έκφραση). 

Το Speaking (προφορική έκφραση) είναι προαιρετικό. Τα πιστοποιητικά είναι ειδικά προσαρμοσμένα για υποψήφιους όλων των ηλικιών και ξεκινούν από το επίπεδο των αρχαρίων φτάνοντας έως και το επίπεδο Γ1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

 

Οι απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις στις αναγνωρισμένες απο το ΑΣΕΠ εξετάσεις EDI

Τι είναι το πτυχίο EDI;

Το EDI (EducationDevelopmentInternational) είναι ένας πρωτοπόρος διεθνής φορέας πιστοποίησης που δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση του Κέντρου Εξετάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI) και του οργανισμού αξιολόγησης μέσω διαδικτύου GOAL.

Ο φορέας EDI παρέχει πιστοποιήσεις διεθνώς μέσω ενός δικτύου 4.000 και άνω εγγεγραμμένων κέντρων σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Οι πιστοποιήσεις αυτές αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ καθώς κι από Πανεπιστήμια, υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, επαγγελματικούς φορείς και εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι επίπεδα αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ στα πτυχία EDI;

Κάθε επίπεδο EDI ESOL International αποτελείται από τρία υποχρεωτικά μέρη (Reading, Listening & Writing) και ένα προαιρετικό (Speaking). Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την αντιστοιχία των επιπέδων με αυτά του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF) για τις Ξένες Γλώσσες:

 

ΕΠΙΠΕΔΑ
EDI Certificates in ESOL International
ΕΠΙΠΕΔΑ
JETSET
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας
 EDI Level 2 Certificate in ESOL International
JETSET 6
C 1 Επίπεδο Πολύ Καλής Γνώσης


Listening: 30que=30grades

Writing:  50que+2=60grades 90 min
 

Reading:60que=60grades 90 min

Speaking: 3 parts=15 min 
 
EDI Level 1 Certificate in ESOL International
JETSET 5
B2  Επίπεδο Καλής Γνώσης

Listening: 30que=30grades

Writing:  50que+2=60grades 90 min
 
Reading:60que=60grades 90 min

Speaking: 3 parts=15 min
EDI Entry Level Certificate in ESOL International
(Entry Level 3)
JETSET 4
B1 Επίπεδο Μέτριας Γνώσης
EDI Entry Level Certificate in ESOL International
(Entry Level 2)
JETSET 3
A2 Επίπεδο Βασικής Γνώσης
EDI Entry Level Certificate in ESOL International
(Entry Level 1)
JETSET 2
A1 Επίπεδο Στοιχειώδους γνώσης

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση το 50%.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ


75% - 100% ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο / Μετάβαση στο μεθεπόμενο επίπεδο*


60 - 74% ΚΑΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο


50 - 59% ΒΑΣΗ
Μετάβαση στο επόμενο επίπεδο


< 50% ΚΑΤΩ ΑΠ0 ΤΗ ΒΑΣΗ
Απαιτείται επιπλέον μελέτη και επανεξέταση


Η συνολική βαθμολογία βγαίνει από το μέσο όρο των τριών υποχρεωτικών εξεταζομένων δεξιοτήτων (Listening, Reading & Writing) που συμψηφίζονται και των οποίων τα επιμέρους ποσοστά αναγράφονται στο πιστοποιητικό. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν αναλυτικά τα αποτελέσματά τους σε έντυπη μορφή και πιστοποιητικό χορηγείται σε όσους βρίσκονται από τη βάση (50%) και πάνω. Το σύστημα αυτό επιτρέπει στους υποψηφίους να γνωρίζουν τα δυνατά και λιγότερο δυνατά σημεία τους, σε περίπτωση αποτυχίας.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου (Reading & Listening) ελέγχεται μέσω ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής και τύπου Σωστό / Λάθος. Οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό έντυπο απαντήσεων (answer sheet)πολλαπλών επιλογών (multiple choices), το οποίο βαθμολογείται ηλεκτρονικά. Αυτό εξασφαλίζει μια αντικειμενική αξιολόγηση, δεδομένου ότι δεν απαιτείται συμπλήρωση ανοιχτών ερωτήσεων και μια 100% αξιόπιστη και ακριβής ηλεκτρονική βαθμολόγηση χάρη στη χρήση OMR (Optical Mark Reader).
Η παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ανοιχτών υποκειμενικών ερωτημάτων που απαιτούν σύντομες ή/και πιο μακροσκελείς απαντήσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται από εξεταστή του EDI.Τα προφορικά (Speaking) αξιολογούνται πρώτον από τους Oral Examiners και τελικά από τους εξεταστές του EDI.

 

 

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες