Ξένες γλώσσες - ΑγγλικάΠτυχία

ESB

Tι είναι το πτυχίο ESB;
Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire και στην Ελλάδα, διοργανώνονται από το EUROPALSO.


Από τι αποτελείται η εξέταση ESB Level 1 (B2) σε επίπεδο Lower;
Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου, γίνεται σε 5 μέρη. 


Τι επίπεδα αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ στα πτυχία ESB;
Κάθε επίπεδο της εξέτασης ESB αποτελείται από τα μέρη του Reading, Use of English, Listening, Writing και Speaking. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την αντιστοιχία των επιπέδων με αυτά του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CEF) για τις Ξένες Γλώσσες:

 
Το επίπεδο Β1 διαρκεί 2 ώρες
Το επίπεδο Β2 διαρκεί 2 ώρες και 40 λεπτά
Το επίπεδο Γ1 διαρκεί 2 ώρες και 40 λεπτά
Το επίπεδο Γ2 διαρκεί 3 ώρες

Η βάση είναι το 55% και οι 5 ενότητες συμψηφίζονται. Η κάθε ενότητα πιάνει το 20% του συνόλου.


  Entry 3 (B1) Level 1 (B2) Level 2 (C1) Level 3 (C2)
Listening Multiple Choice
True/False
Multiple Choice
True/False Multiple
Multiple Choice Multiple Choice
Reading Multiple Choice
True/False
Multiple Choice Multiple Choice Multiple Choice
Use of English Multiple Choice
Correct/Incorrect
Multiple Choice Multiple Choice
Open Cloze
Word Building
Transformations
Multiple Choice
Open Cloze
Word Building
Transformations
Writing Letter, Story or
Article
Letter, Story or
Essay
Letter, Story or Essay Choice of 3 Essays
Speaking Pair Interview Pair Interview Pair Interview Pair Interview  

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες