Ξένες γλώσσες - Αγγλικά
 

IELTS

Το International Language Testing System αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, και ειδικά στην Ευρώπη, στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το IELTS αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Γίνεται δεκτό από εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Ζηλανδία, τον Καναδά καθώς και από τους Ευρωπαίους γείτονές μας όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φιλανδία το Βέλγιο και πολλές άλλες χώρες, ως απόδειξη των απαιτούμενων γλωσσικών δεξιοτήτων. Επιπλέον πάνω από 1800 πανεπιστημιακά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το IELTS για εισαγωγή σε εκπαιδευτικά προγράμματα συμπεριλαμβανoμένων των κολλεγίων της Ivy League. Πολλοί άλλοι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τη βαθμολογία στην εξέταση IELTS για ποικίλους σκοπούς, όπως η μετανάστευση, η πρόσληψη προσωπικού, η εγγραφή σε μητρώο επαγγελματιών και η εισαγωγή σε εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών.

Στην Ελλάδα το IELTS γίνεται δεκτό από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας - Deree College (πρόγραμμα MBA), το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (για τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα). Επιπλέον, το ΑΣΕΠ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες δέχονται το IELTS για επαγγελματικούς σκοπούς.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα IELTS πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε μήνα και αποτελούνται από 4 μέρη. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται στο Listening, Reading, Writing and Speaking. Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται στα ίδια θέματα Listening και Speaking, ενώ μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε Ακαδημαϊκό και Γενικό Τομέα όσον αφορά στο Reading και το Writing.

Ο ακαδημαϊκός Τομέας επικυρώνει αν ο υποψήφιος είναι έτοιμος να σπουδάσει ή να εκπαιδευτεί στα αγγλικά σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο διαχωρισμός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου ορίζεται από τα αποτελέσματα σ αυτά τα μέρη.

Ο Γενικός Τομέας στο Reading και το Writing δεν είναι σχεδιασμένος για την αξιολόγηση όλης της γκάμας της επίσημης γλώσσας που απαιτείται για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Εδώ δίνεται έμφαση σε βασικές ικανότητες συνεννόησης σε κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο. Ο Γενικός Τομέας είναι κατάλληλος για υποψήφιους, οι οποίοι πρόκειται να μετακομίσουν σε αγγλόφωνες χώρες προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δευτεροβάθμιες σπουδές τους, να εργαστούν ή να κάνουν πρακτική όχι όμως σε επίπεδο πτυχίου ή για λόγους μετανάστευσης στην Αυστραλία, τον Καναδά και τη Ζηλανδία.

  1. Το Listening διαρκεί 30 λεπτά, αποτελείται από 4 ασκήσεις και 40 κενά.
  2. Το Reading διαρκεί 1 ώρα, αποτελείται από 3 ασκήσεις και 40 κενά.
  3. Το Writing διαρκεί 1 ώρα και απαιτεί τη συγγραφή 2 κειμένων: ενός 150 κι ενός 250 λέξεων.
  4. Το Speaking διαρκεί από 11 έως 14 λεπτά

Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων είναι 2 ώρες και 45 λεπτά. Τα τρία πρώτα μέρη πραγματοποιούνται την ίδια μέρα, ενώ τα προφορικά πραγματοποιούνται 7 ημέρες πριν ή μετά τα γραπτά.

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες