Ξένες γλώσσες - Αγγλικά

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Πως αξιολογούμαι;
  • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου
  • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου
  • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
  • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου.
Σε περίπτωση που η εξέταση δύο επιπέδων γίνεται με κοινό διαβαθμισμένο τεστ, (π.χ. για τα επίπεδα Α1 και Α2 ή για τα επίπεδα Β1 και Β2), η κλίμακα βαθμολόγησης και η βάση για κάθε ενότητα εξέτασης καθώς και για τη συνολική βαθμολογία είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (για εξέταση δύο επιπέδων με κοινό διαβαθμισμένο τέστ)
Ενότητα Εξέτασης Κλίμακα Βαθμολογίας Βάση για το χαμηλότερο επίπεδο (Α1 ή Β1) Βάση για το υψηλότερο επίπεδο (Α2 ή Β2)
Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου 1-50 8 15
Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου 1-60 9 18
Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου 1-50 8 15
Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου 1-40 Δεν υπάρχει βάση Δεν υπάρχει βάση
Συνολική Βαθμολογία 1-200 60 120
Θεωρείται επιτυχών σε κάποιο από τα εξεταζόμενα επίπεδα ο υποψήφιος που είναι "παρών" στις εξετάσεις και των τεσσάρων ενοτήτων (εκτός αν σε κάποια ενότητα έχει απαλλαγή) και η βαθμολογία του ικανοποιεί συγχρόνως τις βάσεις του συγκεκριμένου επιπέδου.

Αντίστοιχα σε περίπτωση που η εξέταση ενός επιπέδου γίνεται με εξειδικευμένο τεστ, (π.χ. για το επίπεδο Γ1 ) η κλίμακα βαθμολόγησης και η βάση για κάθε ενότητα εξέτασης καθώς και για τη συνολική βαθμολογία είναι σύμφωνα με τον πίνακα 2 που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (για εξέταση συγκεκριμένου επιπέδου)
Ενότητα Εξέτασης Κλίμακα Βαθμολογίας Βάση
Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου 1-25 8  Διάρκεια 80λ
Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου 1-30 9  Διάρκεια 90λ
Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου 1-25 8 Διάρκεια 25λ
Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου 1-20 Δεν υπάρχει βάση
Συνολική Βαθμολογία 1-100 60
Θεωρείται επιτυχών στο συγκεκριμένο επίπεδο ο υποψήφιος που είναι "παρών" στις εξετάσεις και των τεσσάρων ενοτήτων (εκτός αν σε κάποια ενότητα έχει απαλλαγή) και η βαθμολογία του ικανοποιεί συγχρόνως τις βάσεις του συγκεκριμένου επιπέδου.

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες