Ξένες γλώσσες - ΑγγλικάΠτυχία

 

TIE

Αναγνώριση

 
Το TIE αναγνωρίζεται από το Ιρλανδικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης. Επίσης από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας ως credito formativo.
 
Αναγνώριση ΑΣΕΠ
 
Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ της 30/18-12-2008 αποφάσισε ότι  "οι εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας Test of Interactive English (ΤΙΕ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  του ισχύοντος στο δημόσιο τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της αγγλικής γλώσσας" (Αρ. Πρωτ.:42069/4.2.2009
 
Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:
  • Προφορική εξέταση (διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζονται δύο υποψήφιοι μαζί)
  • Γραπτή εξέταση (διαρκεί 60 λεπτά).
Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο.
 

Η προφορική εξέταση

Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος παίρνει μέρος σε μια συνέντευξη που διαρκεί 25 - 30 λεπτά για κάθε δύο υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να φέρουν μαζί τους στην προφορική εξέταση τα παρακάτω:
  • Το logbook
  • το βιβλίο/graded reader που έχουν διαβάσει

*
Προσοχή: Οι υποψήφιοι που δεν φέρουν μαζί τους τα παραπάνω δεν δικαιούνται να πάρουν μέρος στην εξέταση.

Η γραπτή εξέταση

Κατά τη Γραπτή εξέταση ο υποψήφιος πρέπει να παράγει δύο γραπτά κείμενα σε χρονικό διάστημα 60 λεπτών (περίπου 30 λεπτά ανά κείμενο). Ο υποψήφιος επιλέγει μία από τις δύο επιλογές που έχει για κάθε κείμενο, το οποίο πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 100 λέξεις - προτείνεται το κάθε κείμενο να αποτελείται από 150-200 λέξεις (για να βαθμολογηθεί μια έκθεση στα επίπεδα Β2, C1, C2 πρέπει να είναι οπωσδήποτε πάνω από 150 λέξεις)

Ο υποψήφιος πρέπει να φέρει μαζί του στην εξέταση τα παρακάτω:

• το logbook

• 
το βιβλίο/graded reader που έχει διαβάσει
 
Ο υποψήφιος μπορεί να έχει μαζί του στην εξέταση μονόγλωσσο και/ή δίγλωσσο λεξικό Δεν επιτρέπεται να δανείζεται υποψήφιος από άλλο υποψήφιο.

Τα δύο μέρη της γραπτής εξέτασης είναι:

Θέμα 1 (προετοιμασμένο) 
Ο υποψήφιος πρέπει να γράψει ένα δοκίμιο (essay) για το βιβλίο που έχει διαβάσει ή για το άρθρο που παρακαλούθησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο υποψήφιος θα γράψει για το θέμα που δεν συζήτησε στη προφορική εξέταση, π.χ εάν ο υποψήφιος μίλησε για το βιβλίο στην προφορική εξέταση, τότε θα γράψει για το άρθρο και αντίστροφα.
Ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το άρθρο ή το βιβλίο του για να ανταποκριθεί στο θέμα που πρέπει να γράψει.
 
Θέμα 2 (άγνωστο)
Ο υποψήφιος πρέπει να γράψει ένα δοκίμιο (essay) για μια πραγματική κατάσταση, π.χ να γράψει ένα άρθρο όπου δίνει πληροφορίες, ένα επίσημο ή ανεπίσημο γράμμα, μια αναφορά ή κριτική. Όλα τα θέματα αφορούν γενικές καταστάσεις που αφορούν εμπειρίες του μέσου ατόμου. Ο υποψήφιος δεν βαθμολογείται για τη μορφή του κειμένου, π.χ για τη μορφή ανεπίσημου γράμματος ή ηλεκτρονικού μηνύματος αλλά η στίξη και η χρήση παραγράφων είναι απαραίτητη. 
 

Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση

 Η κλίμακα βαθμολόγησης του ΤΙΕ χρησιμοποιεί την κλίμακα αξιολόγησης του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης ως εξής:
 
'Αριστη γνώση:               C2
Πολύ καλή γνώση:          C1, C1+,
Καλή γνώση:                   B2, B2+
Μέτρια γνώση:                B1, B1+,         
Βασική γνώση:               A2, Α2+
Στοιχειώδης γνώση:       Α1
 
Ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό που καταγράφει την απόδοσή του κατά την ημέρα της εξέτασης βάσει της παραπάνω κλίμακας, δηλαδή δεν επιτυγχάνει ή αποτυγχάνει σε ένα επίπεδο αλλά του απονέμεται το επίπεδο της απόδοσής του.
 
Τόσο τα γραπτά όσο και οι μαγνητοφωνημένες προφορικές εξετάσεις αποστέλονται στην Ιρλανδία για βαθμολόγηση και έλεγχο.

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες