Ξένες γλώσσες - Γερμανικά

ZERTIFIKAT B1

(GOETHE INSTITUT)

Με την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση Zertifikat Deutsch (ZD) αποδεικνύετε ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής καθομιλουμένης, οι οποίες σας επιτρέπουν την συνεννόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Με αυτήν την παγκοσμίως αναγνωρισμένη εξέταση αποδεικνύετε ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών φαινόμενων και ότι βρίσκεστε σε θέση να κατανοείτε και να λαμβάνετε μέρος σε συζητήσεις γύρω από θέματα της καθημερινότητας. Έχετε την ικανότητα επίσης να περιγράφετε γραπτά και προφορικά απλές καταστάσεις και να κατανοείτε κείμενα που αφορούν στην καθημερινότητα.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Zertifikat Deutsch είναι μία εξέταση για ενηλίκους.

Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 16 ετών.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα ZERTIFIKAT B1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

  1. Leseverstehen: Μικρά και Μεσαία κείμενα όπως άρθρα, διηγήσεις, εκθέσεις ή παρόμοια και αγγελίες.
  2. Sprachbausteine: Εξετάζονται οι γραμματικές και οι γνώσεις λεξιλογίου μέσω της δημιουργίας ενός προσωπικού ή ημιεπίσημου γράμματος σε επίσημο γράμμα.
  3. Horverstehen: Κομμάτια διαλόγων, ολόκληρες συνομιλίες, συνεντεύξεις και μικρά κείμενα. Schriftlicher Ausdruck Δημιουργία ενός προσωπικού ή ημιεπίσημου γράμματος το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη 4 σημείων σε μια λογική σειρά αναφοράς.
  4. Mundliche Prufung: Διαρκεί περίπου 15 λεπτά και περιλαμβάνει ένα φιλικό διάλογο, ένα μονόλογο και μια συζήτηση.

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες