Ξένες γλώσσες - Γερμανικά

ZERTIFIKAT B2

(GOETHE INSTITUT)

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.

εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Goethe-Zertifikat B2 είναι μία εξέταση για ενηλίκους.

Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 16 ετών.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα ZERTIFIKAT B2 αποτελούνται από 4 ενότητες:

  1. Leseverstehen: 80 λεπτά. Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί 4 ειδών αφαιρετικά κείμενα.
  2. Schriftlicher Ausdruck: 80 λεπτά. Σε αυτήν την ενότητα ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα γράμμα ή ένα mail περίπου 180 λέξεων σε μια εφημερίδα και να βρει δέκα λάθη σε ένα δοσμένο γράμμα.
  3. Horverstehen: 30 λεπτά. Σ αυτήν την ενότητα εξετάζεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί τις ουσιαστικές πληροφορίες δύο διαφορετικών ειδών κειμένων προφορικού λόγου. Το πρώτο κείμενο ακούγεται μία φορά κι ο υποψήφιος πρέπει να βρει και να διορθώσει τα λάθη και το δεύτερο ακούγεται 2 φορές κι ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
  4. Mundliche Paar- oder Einzelprufung: 15 λεπτά προετοιμασίας και 10 λεπτά για την εξέταση. Στην προφορική εξέταση ο υποψήφιος επιδεικνύει την ικανότητά του να επικοινωνεί προφορικά, να εκφράζεται σωστά και να συμμετέχει χωρίς μεγάλη δυσκολία σε μια συζήτηση. Ο υποψήφιος μπορεί να προετοιμαστεί 15 λεπτά και να κρατήσει σημειώσεις, δεν επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιήσει βοηθήματα.

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες