Ξένες γλώσσες - Γερμανικά

ZERTIFIKAT C1

(GOETHE INSTITUT)

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.

Tο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 αναγνωρίζεται διεθνώς και θεωρείται ως αποδεικτικό καλών γενικών γνώσεων στα γερμανικά. Σχεδόν όλα τα Studienkolleg (Προπαρασκευαστικά Τμήματα για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο), πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή υπηκοότητας. Το Goethe-Zertifikat C1 είναι μία εξέταση για ενηλίκους.

Συνιστώμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή: από 16 ετών.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στο συνιστώμενο όριο ηλικίας και αποτύχει στις εξετάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση κατά του αποτελέσματος, προβάλλοντας ως αιτία π.χ. λόγους μη εναρμόνισης των θεμάτων με την ηλικία του υποψηφίου ή παρόμοιους λόγους

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το δίπλωμα ZERTIFIKAT C1 αποτελούνται από 4 ενότητες:

  1. Leseverstehen: 70 λεπτά. Ο υποψήφιος αποδεικνύει την ικανότητά του να κατανοεί 3 διαφορετικών ειδών κείμενα.
  2. Schriftlicher Ausdruck: 80 λεπτά. Σ αυτήν την ενότητα ο υποψήφιος καλείται να γράψει ένα κείμενο σχετικά με ένα γράφημα μιας στατιστικής έρευνας. Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο έρευνες. Η δεύτερη άσκηση αφορά την επαναδιατύπωση ενός ανεπίσημου γράμματος σε επίσημη μορφή.
  3. Horverstehen: περίπου 40 λεπτά. Ο υποψήφιος καλείται να δείξει ότι κατανοεί τις ουσιαστικές πληροφορίες δύο διαφορετικών ειδών κειμένων που ακούει. Το πρώτο κείμενο το ακούει μία φορά και σημειώνει τις ζητούμενες πληροφορίες, ενώ το δεύτερο το ακούει 2 φορές και απαντά σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με αυτό.
  4. Mundliche Paar- oder Einzelprufung: 15 λεπτά προετοιμασίας και 10 λεπτά για την εξέταση. Στην προφορική εξέταση ο υποψήφιος καλείται να δείξει ότι μπορεί πολύ άνετα να συμμετέχει σε μια συζήτηση. Αποτελείται από δύο μέρη: ένα μονόλογο και μια συζήτηση. Ο υποψήφιος μπορεί να προετοιμαστεί 15 λεπτά και να κρατήσει σημειώσεις, δεν επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιήσει βοηθήματ

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες