Θέλετε να δακτυλογραφήσετε μια εργασία (σχολική-πτυχιακή-διπλωματική); 

Έχετε χειρόγραφες σημειώσεις, σημειώσεις από σκαναρισμένες σελίδες, φωτοαντίγραφα και όλα αυτά θέλετε να δακτυλογραφηθούν και να πάρουν τη μορφή ενός σχολικού-φροντιστηριακού βοηθήματος, βιβλίου, μελέτης ή απλών σημειώσεων;

 
Χρειάζεστε σε ηλεκτρονική μορφή κείμενο που να συνοδεύεται από μαθηματικές εξισώσεις, τύπους, κλάσματα, πίνακες, γραφικές παραστάσεις, σχήματα;

Θέλετε να δακτυλογραφήσετε καταστατικά, νομικά έγγραφα, αποφάσεις δικαστηρίων;
 
Θέλετε να συντάξετε ένα σύγχρονο βιογραφικό σημείωμα;
 
Δημιουργούμε επαγγελματικές παρουσιάσεις Powerpoint, με ή χωρίς animation effects και δυνατότητα χρονισμού, σε Ελληνικά και Αγγλικά, σε φόντο δικής μας επιλογής ή σε φόντο που θα μας προμηθεύσει ο πελάτης (λογότυπο εταιρείας, templates εταιρείας κ.λπ.).

Το κέντρο μας αναλαμβάνει μεταφράσεις από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα. Οι χρόνοι παράδοσης υπολογίζονται βάσει του μεγέθους και του βαθμού δυσκολίας του κειμένου, με την τιμή να ορίζεται ανά λέξη. 
 
Το κόστος υπολογίζεται βάσει του πραγματικού αριθμού λέξεων που δακτυλογραφήθηκαν, ανεξάρτητα από τη μορφοποίηση των σελίδων (π.χ. μικρά ή μεγάλα περιθώρια και γράμματα, αραιά διαστήματα κλπ). Για παράδειγμα, αν το κείμενό σας καταλαμβάνει μισή σελίδα, δεν θα χρεωθείτε την τιμή που αντιστοιχεί σε μία πλήρη σελίδα, αλλά μόνο για τις λέξεις που πραγματικά έχουν δακτυλογραφηθεί. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ελάχιστη χρέωση για πολύ μικρά αρχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταφράσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2431079860 ή στο panmaravas@cyta.gr

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες