Α. AutoCad

Στο πρόγραμμα CAD καλείστε να επεξεργαστείτε, σε πραγματικό περιβάλλον CAD, σχέδια που περιέχουν αντικείμενα και διαστάσεις. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορείτε να επιχειρείτε συνδυαστικές κινήσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα CAD, θα αποκτήσετε σύνθετες γνώσεις υψηλότερου επιπέδου, όπως η εισαγωγή αντικειμένων από άλλες εφαρμογές, ακόμη και μέσω Διαδικτύου.

Το Πιστοποιητικό  CAD αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εφόδιο για εσάς. Είναι ιδανικό για:

 • Τους σπουδαστές τεχνικών σχολών (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, πολεοδόμους, τοπογράφους, γραφίστες, σχεδιαστές)
 • Τα στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών, αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών ή τεχνικών γραφείων

 

 Β. Image Maker


To ImageMaker είναι ειδικά σχεδιασμένο για εσάς που επιθυμείτε να αποκτήσετε δεξιότητες στην επεξεργασία ψηφιακών εικόνων χωρίς να δεσμευτείτε, χρονικά ή οικονομικά, στην εκμάθηση ενός επαγγελματικού επιπέδου προγράμματος επεξεργασίας εικόνων. 
Το Πρόγραμμα ECDL ImageMaker είναι μία ιδανική πιστοποίηση για όλους εσάς που ασχολείστε ερασιτεχνικά ή ημιεπαγγελματικά με την επεξεργασία ψηφιακών εικόνων.
Συγκεκριμένα, το ECDL ImageMaker πιστοποιεί ότι:

 • Έχετε αφομοιώσει τις βασικές αρχές που διέπουν τις ψηφιακές εικόνες
 • Έχετε κατανοήσει και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων
 • Είστε σε θέση να αποθηκεύετε και να επεξεργάζεστε εικόνες
 • Είστε σε θέση να τροποποιείτε τις φωτογραφίες με εφέ και φίλτρα, να εισάγετε κείμενο, να χρησιμοποιείτε εργαλεία για την επεξεργασία σχεδίων και χρωμάτων
 • Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία με σκοπό την εκτύπωση ή την προβολή της στον Παγκόσμιο Ιστό

Η πιστοποίηση ECDL ImageMaker απαιτεί περίπου 20-30 ώρες εκπαίδευσης και η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται με μια απλή εξέταση διάρκειας 45 λεπτών. Για την εξέταση του ECDL ImageMaker μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λογισμικά: Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Corel PaintShop, Corel PhotoPaint (περιλαμβάνεται στο Corel GraphicsSuite), GIMP (freeware, open-source).

 

Γ. WebStarter


Το WebStarter είναι μία πιστοποίηση με σκοπό να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός απλού δικτυακού τόπου, σε βασικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους από εσάς επιθυμείτε να αποκτήσετε δεξιότητες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων, χωρίς να χρειάζεται να δεσμευτείτε χρονικά ή οικονομικά στην εκμάθηση ενός επαγγελματικού επιπέδου προγράμματος σχεδιασμού ιστοσελίδων.
Για αυτό ακριβώς το WebStarter είναι ιδανικό για όσους από εσάς είστε φοιτητές ή σπουδαστές, για το προσωπικό μικρών επιχειρήσεων καθώς και για εσάς που απλώς επιθυμείτε να δημιουργήσετε τις προσωπικές σας ιστοσελίδες.
Το Πρόγραμμα WebStarter περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες που χρειάζεστε και εξηγεί τις βασικές αρχές για το σχεδιασμό απλών δικτυακών τόπων. Το WebStarter πιστοποιεί ότι:

 

 • Κατανοείτε τις βασικές έννοιες σχεδιασμού ιστοσελίδων
 • Κατέχετε τις βασικές δεξιότητες για το σχεδιασμό ιστοσελίδων
 • Κατανοείτε τις βασικές αρχές της HTML
 • Μπορείτε να διεκπεραιώσετε απλές εργασίες προγραμματισμού σε HTML
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό επεξεργασίας ιστοσελίδων για να δημιουργήσετε ιστοσελίδες, σχήματα και πίνακες, καθώς και να χρησιμοποιήσετε πλαίσια και να μορφοποιήσετε κείμενο
 • Μπορείτε να αποθηκεύετε και να εργάζεστε με εικόνες στην ιστοσελίδα
 • Γνωρίζετε πώς να δημοσιεύσετε μια ιστοσελίδα στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Έχετε επίγνωση θεμάτων ασφαλείας και νομοθεσίας που σχετίζονται με δημοσιευμένες ιστοσελίδες

Η πιστοποίηση WebStarter απαιτεί περίπου 20-30 ώρες εκπαίδευσης και η επιτυχημένη ολοκλήρωσή της πραγματοποιείται με μια απλή εξέταση διάρκειας 45 λεπτών. Για την εξέταση του WebStarter μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λογισμικά: Microsoft FrontPage, Macromedia DreamWeaver, CoffeeCup HTML Editor. 

Ξένες Γλώσσες

 

Γιατί στα Linguaplus μαθαίνεις

εύκολα και  γρήγορα

Πληροφορική

 

Εργαζόμαστε για την δική σου   επιτυχία σε καθημερινή βάση !

e - learning

 

 Εξειδικευμένα Αγγλικά

   

Συνεργασία


 

Προσφορές


 

Νέα - Δραστηριότητες